Galeria fotografii Włodzimierza Puchalskiego

Arktyka
W latach 1957-1958 w związku z Międzynarodowym Rokiem Geofizycznym Włodzimierz Puchalski został poproszony do udziału w dwóch wyprawach naukowych na Spitsbergenie. Przywiózł stamtąd 3000 metrów taśmy, ale przede wszystkim obfitość wrażeń z tych przebogatych w doznania wzrokowe krainy. Znalazło to odzwierciedlenie w zrealizowanych z wypraw 5 filmach przyrodniczych, m.in. Kwitnąca Arktyka.

Antarktyka
Wyprawa z udziałem Puchalskiego na Antarktykę wyruszyła z Gdańska 5. XI. 1978r. o godzinie 22.00. Statek zakotwiczył w zatoce Ezcurra na wyspie Króla Jerzego 4 grudnia 1978r. Założeniem było przywiezienie z wyprawy 5 filmów dla telewizji i tyleż dla potrzeb kina.
Dnia 19.01.1979r. w czasie rannych zdjęć Wł. Puchalski zasłabł i już nie odzyskał przytomności. Pochowany został na wzgórzu górującym nad bazą Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego. Rok później został ustawiony na grobie symboliczny pomnik, rzeźba wykonana przez przyjaciela Puchalskiego, Bronisława Chromego.
Dokładne spostrzeżenia z podróży i pobytu na Antarktyce Puchalski zawarł w pamiętniku i listach do żony i córki. Fragmenty pamiętnika zostały opublikowane na kartach albumu wydanego już po śmierci artysty o znamiennym tytule Ostatnie bezkrwawe łowy.

 01  02  03  04  05  06

 

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych  na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. 
Fotografie są własnością spadkobierców Artura Tabora i nie mogą być wykorzystywane bez ich pisemnej zgody !


Webmaster: Zbigniew Cieśla zc@plusnet.pl