Galeria fotografii Włodzimierza Puchalskiego
 

Włodzimierz Puchalski, wybitny fotograf i reżyser, przyrodnik, pionier pierwszego filmu i fotografii przyrodniczej w Polsce. Urodził się 6 marca 1909 roku w Mostach Wielkich koło Lwowa. To niedościgniony mistrz przyrodniczej fotografii, urokliwy gawędziarz, wielki miłośnik przyrody, wspaniały człowiek, autor wielu fotograficznych albumów, ale przede wszystkim twórca własnej szkoły stylistycznej polskiego filmu przyrodniczego.
W 1931r. roku rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Rolniczo-Leśnym, zakończone dyplomem inżyniera agronoma. W czasie II wojny światowej pracował jako leśniczy w Puszczy Sandomierskiej.
W 1946r. zorganizował krakowski Instytut Filmowy, który następnie przekształcił się w Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Rok 1949 to początek pracy w Instytucie Zootechniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie stworzył dział dokumentacji foto-filmowej zwierząt.
Od 1956 r. pracował w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi jako operator i reżyser.
Kilkakrotnie przebywał w Puszczy Niepołomickiej fotografując unikalne w skali europejskiej gatunki ptaków m.in.: puszczyka uralskiego i bociana czarnego.
W 1978 wyjechał na Antarktykę z wyprawą organizowaną przez Polską Akademię Nauk. Zmarł w czasie wykonywania zdjęć na Wyspie Króla Jerzego i tam też został pochowany.

  

01  02  03  04  05  06

 

© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych  na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. 
Fotografie są własnością spadkobierców Artura Tabora i nie mogą być wykorzystywane bez ich pisemnej zgody !


Webmaster: Zbigniew Cieśla zc@plusnet.pl